Kontaktinformācija

Tālr: 67 221155
E-pasts: info@latpartika.lv
Stūraiņu iela 6, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2119

Pasūtījumiem

Tālr: 67 389724
E-pasts: pasutijumi@latpartika.lv

Rekvizīti

SIA “Latvijas Pārtikas ražotājs”
Reģ. Nr. 40103325950
PVN maksātāja Nr. LV40103325950
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV81NDEA0000083286883
SWIFT kods NDEALV2X

Sazinieties ar mums

Komanda

Agija Dudko
Valdes locekle
agija.dudko@latpartika.lv

Dace Jukuma
Galvenā grāmatvede
dace.jukuma@latpartika.lv

Gatis Āboliņš
Pārdošanas vadītājs
gatis.abolins@latpartika.lv

Inese Rītele
Produktu attīstības un mārketinga speciāliste
inese.ritele@latpartika.lv

Sigija Spure-Vavilova
Ražošanas vadītāja
sigija.spure-vavilova@latpartika.lv

Artūrs Dubrovskis
Iepirkumu speciālists
noliktava@latpartika.lv

Vitālijs Maslovs
Loģistikas vadītājs
vitalijs.maslovs@latpartika.lv